بازرسی اتوماتیک قوطی‌های فلزی

در صنایع ساخت قوطی های فلزی قسمت درزبند (آب‌بند) بر روی قسمت درونی سیلندر قرار می گیرد. بازرسی کل ظاهری و ابعادی درزبند از اهمیت ویژه برخوردار است.

در خط تولیدی باقابلیت ساخت 900 قطعه در دقیقه، بازرسی دستی آب‌بندها نه‌تنها وقت‌گیر هست بلکه امکان به وجود آمدن خطاهای انسانی نیز دخیل می گردد. استفاده از یک سیستم بازرسی مبتنی بر پردازش تصویر علاوه بر کاهش نرخ تولید قطعات معیوب، در هزینه و وقت نیز صرفه جویی را به ارمغان می آورد.

 

 عملکرد بازرسی مبتنی بر دو قاعده، بررسی موقعیت و اندازه آب‌بندها هست. به‌منظور انجام این مهم از سه دوربین ویژه پردازش تصویر که هر یک 120 درجه از محیط قطعه را پوشش می دهد بهره برده شده است. با استفاده از الگوریتم های پردازش تصویری قطعات مورد تأیید شناسایی می گردند و قطعات معیوب از خط خارج می گردند.

با استفاده از ابزار لبه یاب در نرم افزار لبه های بالایی و پائینی آب‌بند و همچنین لبه بالای قوطی مشخص می گردد. نرم افزار عرض و همچنین فاصله آن تا قسمت بالای قوطی را مشخص می سازد. با استفاده از ابزار هیستوگرام تعداد پیکسل های موجود در این ناحیه شمارش می گردد. در صورت مشاهده پیکسل سیاه در این ناحیه می توان وجود سوراخ، فضای خالی و یا قطعه اضافی باقی‌مانده از مرحله قبل را مشخص کرد.

 

غلبه برتابش شدید ساتع شده از قوطی فلزی

تابش شدید باعث خراب شدن و کاهش کیفیت تصویر می گردد. در بسیاری از موارد با جانمای صحیح دوربین و روشنایی می‌توان مانع تشکیل تابش شدید شد، اما در این خصوص به دلیل عدم وجود فضای کافی استفاده از این روش امکان‌پذیر نیست. 

به‌منظور غلبه کردن بر تابش شدید، در سیستم ماشین بینایی استفاده شده از فیلترهای پلورایز بهره برده شده است. زمانی که از روشنایی پلورایز استفاده می شود، تابش در جهت مناسب با فیلتر صورت می گیرد. هر چند این تابش که در جهت مشخصی است باعث ایجاد تابش شدید می گردد، اما با قرار دادن یک فیلتر پورایز در ورودی لنز (فیلتر دوربین نسبت به فیلتر روشنایی 90 درجه اختلاف فاز دارد) تابش های شدید ساتع شده از قطعه جذب فیلتر می گردند و قسمتهای از تابش که به صورت نرمال هستند از فیلتر عبور کرده و جذب دوربین می شوند. به منظور حذف کامل تابش شدید حاصل شده از بازتابش مستقیم نور و یا بازتابش حاصل از زاویه low-incident از یک فیلتر سه گانه که بر روی خروجی نورافکن نصب گردیده بهره می بریم. 

 

هر قسمت از فیلتر تحت یک زاویه خاص و متناسب با هر یک از دوربین ها نور را پلورایز می نمایند.تابش شدید حاصل از بازتابش مستقیم همانطور که قبلاً توضیح داده شده است توسط یک فیلتر ساده پلورایز نصب شده بر روی لنز دوربین مهار می گردد. اما در خصوص حذف تابش شدید حاصل از بازتابش زاویه low-incident نیاز به استفاده از فیلتر سه گانه پلورایز برای منبع نور است. چنانچه از یک فیلتر ساده استفاده شود، تابش شدید حاصل از بازتابش نور مستقیم مهار می گردد اما تابش شدید ایجاد شده به وسیله بازتابش زاویه low-incident همچنان به قوت خود باقی می ماند. به معنای دیگر استفاده از یک فیلتر ساده باعث حذف تابش شدید در دو دوربین می گردد اما دوربین سوم همچنان تصاویری با تابش شدید را ضبط می نماید.

 

 

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت