صنایع داروسازی


صنعت داروسازی یکی از صنایع بسیار منظم و دقیق در سراسر جهان است این صنایع باید با کیفیت مورد نیاز 100 درصد تولید کنند. خطوط تولید این صنایع همیشه از آخرین تکنولوژی های اتوماسیون بهره برده اند.
ماشین های بینایی به طور گسترده به منظور اطمینان از بسته بندی؛ بررسی کدها، بارکدها و ارائه قابلیت ردیابی محصول در فرآیند زنجیره تولید و تآمین مورد استفاده قرار می گیرد.
از جمله کاربردهای متداول بینایی ماشین در خطوط تولید صنایع دارویی می توان به موارد زیر اشاره کرد.
بازرسی فویل، درپوش و سطح مایع محصول
بازرسی تاریخ تولید و انقضای محصول
بازرسی تمیزی ظروف
بازرسی موقعیت برچسب بر روی بسته‌های محصول
بازرسی درستی محتویات بسته
دستگاه بازرسی بلیستر


دستگاه بازرسی متعلقات محصول


دستگاه بازرسی درب بطری

دستگاه خوانش متن

بازرسی تمیزی درون بطری

امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت