کاربرد سیستم های دیده بنیان در صنایع قطعه سازی و خودرو


با توجه به هزینه های بالای تولید اولیه در صنایع قطعه سازی (ساخت قالب، ماشین کاری  cncو ...)، تولید محصولات، به منظور سرشکن کردن این هزینه ها، به صورت دسته ای و در تعداد بالا صورت می گیرد که در این خصوص، دو مقوله تعمیر و نگهداری دستگاه های تولید و بازرسی کیفی محصولات تولیدی، دارای اهمیت بالایی است.
استفاده از سیستم های مبتنی بر بینایی ماشین در راستای کنترل و نظارت هوشمند بر تجهیزات راهکار، نه تنها موثر بوده، بلکه امکان تولید در تمامی شیفت های کاری را نیز در اختیار کارفرماها قرار می دهد. همچنین این سیستم های هوشمند در راستای بازرسی کیفی تک تک محصولات تولیدی با تیراژ بالا نیز به خوبی جوابگوی صنایع می باشند.
امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت