سیستم رهگیری و اصالت محصول

شرکت دیده بنیان مفتخر است به عنوان یکی از مجریان مهم سیستم اصالت دارو ، با اتکا به تجربه، دانش و نیروهای متخصص و مجرب خود بر اصل و شعار یکپارچگی سیستم اصالت تمرکز نماید.
 تمام مراحل ساخت مکانیکال، الکتریکال و نرم افزار در داخل شرکت دیده بنیان انجام می شود و همچنین تمام نیازمندیهای خارجی توسط واحد بازرگانی خارجی این شرکت تامین میگردد.
این یکپارچگی حتی در نرم افزار اصالت دیده بنیان هم به وضوح حفظ شده است. بگونه ای که تمام مراحل تصویر گیری، اخد و تجمیع اطلاعات و نیز طراحی لیبل تجمیعی در داخل یک نرم افزار متمرکز و یکپارچه شده است.

انواع سیستم های رهگیری و اصالت محصول

دستگاه اصالت آنلاین-OnLine
چاپ و خوانش اطلاعات بر روی جعبه های پر.
مناسب برای انواع خطوط دارویی
دستگاه اصالت آفلاین-Off Line
چاپ بر روی جعبه های خالی بر روی کارتکش .
خوانش و تجمیع اطلاعات در انتهای خط تولید .
دستگاه اصالت محصولات دوار
مناسب برای بطری و شیشه های داروئی .
سیستم مکانیک متناسب با سرعت خط .
دستگاه اصالت تجمیع گروهی
خوانش یکباره همه جعبه های درون یک شیرینگ.
مناسب برای خطوط با بسته بندی دستی .
امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت